Organik Beyinler Podcast

91-TR/EN - Sorumluluk almak / Taking responsibility…

March 9, 2020

Sorumluluk almadan yaşamak belki de yapabileceğimiz en kötü tercihlerden biridir. Sorumluluk almanın avantajlarını bilsek büyük olasılıkla böyle davranmayız. Sorumluluk almak; kişinin daha özgüvenli olmasını, daha çok problem çözebilmesini, daha iyi ilişkiler kurmasını, iyi bir rol model olmasını ve daha iyi karar verebilmesini sağlar. Keyifli dinlemeler.

Living without taking responsibility is probably one of the worst choices we can make. Maybe we wouldn’t act this way if we knew about the advantages of taking responsibility. Taking responsibility will allow a person; to be more confident, to be able to solve more problems, to establish better relationships, to become a role model and to make better decisions. Enjoy.

organikbeyinlerpodcast@gmail.com

https://www.instagram.com/organikbeyinlerpodcast/