Organik Beyinler Podcast

78-TR/EN - Şundan bundan / This and that…

December 9, 2019

Çok talep gelmesi sebebiyle Türkçe / İngilizce olarak yaptığımız bu bölümde bir çok konuya değindik. Ama ana konu hayatımızdaki tecrübeleri nasıl uygulayacağımız. Güzel ve tatmin edici bir bölüm sizleri bekliyor...

We talked about many things in this episode which we recorded upon high demand. But the main topic is how to apply our experiences to our lives. A good and satisfying episode awaits you.

organikbeyinlerpodcast@gmail.com

https://www.instagram.com/organikbeyinlerpodcast/