Organik Beyinler Podcast

69-Yankı odası-sı-sı-sı…

October 7, 2019

Teknoloji sayesinde hızla küreselleşen dünyamızda artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Çoğumuz edindiğimiz bilgileri kendi görüşümüzde olan kişilerle paylaşıyoruz Bu kişiler de kendi görüşündeki olan insanlarla bu bilgileri paylaşıyor ve bu bir kısır döngü halinde devam ediyor. Peki kaçımız acaba edindiğim bu bilgiler doğru mu diye merak edip başka kaynaklardan da araştırma yapıyor? Araştırma yapmalı mıyız gerçekten? Bu gibi sorulara ve daha birçoklarına bu bölümde yer verdik.

organikbeyinlerpodcast@gmail.com

https://www.instagram.com/organikbeyinlerpodcast/