Organik Beyinler Podcast

61-Balkan turu-2

August 12, 2019

Zeki o kadar uzun bir tura çıktı ki, gördüklerini ancak iki bölümde aktarabildik;). Bu bölümde Kotor, Budva, Dubrovnik, Trebinje, Potiçel, Blagay, Mostar, Saraybosna, Novi Sad, Petrovaradin, Karlofça, Belgrad, Sofya, Filibe şehirleri hakkındaki bilgileri bizimle paylaşıyor... 

(organikbeyinlerpodcast@gmail.com)

Play this podcast on Podbean App